یادگاری

قدرت زیادی داشت؛ می توانست بادبادکها را به هوا ببرد

و ابرها را در آسمان جابجا کند.

می توانست کشتی ها را در دریا به مقصد برساند

و امواج رابه ساحل بزند.

می توانست گندمزارها را برقصاند

و آسیاهای بادی بزرگ را بچرخاند،

همه ی اینها برایش آسان می نمود اما،

برایش خیلی سخت بود تا فرفره ی کهنه ای را

که کودکی یتیم در زیر تخت اتاقی در پرورشگاه بغل کرده، بچرخاند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.